GNC AMP Complete Omega – 60 Softgels

نوامبر 24th, 2022

Item # 743312

GNC AMP
‎امگا کامل
GNC Amp Complete Omega
مجموع امگا ۳-۵-۶-۷-۹
‎ یک مجموعه فوق غلیظ از امگاهای ماهی و گیاهی است.
‎از سلامت قلب، مفاصل و مغز پشتیبانی می کند*
‎پشتیبانی از یک سیستم سالم*
۱۷۲۵ میلیگرم مجموع کل امگا ها
۱۱۰۰ میلیگرم امگا ۳
۲۴۵ میلیگرم جی ال ا

توضیحات

GNC AMP
‎امگا کامل
GNC Amp Complete Omega
مجموع امگا ۳-۵-۶-۷-۹
‎ یک مجموعه فوق غلیظ از امگاهای ماهی و گیاهی است.
‎از سلامت قلب، مفاصل و مغز پشتیبانی می کند*
‎پشتیبانی از یک سیستم سالم*
۱۷۲۵ میلیگرم مجموع کل امگا ها
۱۱۰۰ میلیگرم امگا ۳
۲۴۵ میلیگرم جی ال ا

خبرنامه

اطلاعات ما

درباره ی ما
روابط سرمایه گذار
فروشندگان
تماس با ما
همکاران فروش
کارت هدیه
فرصت های شغلی
باز کردن یک حق رای دادن GNC
اطلاعات فراخوان

تماس با ما
درباره ما

نقشه سایت
میز کمک
تهران

اصفهان

شیراز

مشهد

 

کپی رایت 2024 جی ان سی ایران