GNC Preventive Nutrition® Complete Body Cleansing Program – 16 fl. oz

نوامبر 24th, 2022

Item # 705801

نحوه مصرف پاکسازی دوره بدن
قبل از هر بار استفاده به خوبی آنرا تکان دهید. ۴ درب را سرور در دو لیوان اب ترکیب کنید و به به آرامی بنوشید. این عمل را 4 بار در روز (ناشتا و بین وعده صبحانه و نهار و بسته وعده نهار شام و قبل خواب )به مدت 2 روز تکرار کنید

قرص میلک تیستل ۱۳۰۰ میلیگرم را یک عدد بعد صبحانه یک عدد بعد نهار

وبولیک قبل صبحانه
و عصر ساعت ۴ بعد از ظهر با آب و یخ میکس شود هر بار یک پیمانه

توضیحات

نحوه مصرف پاکسازی دوره بدن
قبل از هر بار استفاده به خوبی آنرا تکان دهید. ۴ درب را سرور در دو لیوان اب ترکیب کنید و به به آرامی بنوشید. این عمل را 4 بار در روز (ناشتا و بین وعده صبحانه و نهار و بسته وعده نهار شام و قبل خواب )به مدت 2 روز تکرار کنید

قرص میلک تیستل ۱۳۰۰ میلیگرم را یک عدد بعد صبحانه یک عدد بعد نهار

وبولیک قبل صبحانه
و عصر ساعت ۴ بعد از ظهر با آب و یخ میکس شود هر بار یک پیمانه

خبرنامه

اطلاعات ما

درباره ی ما
روابط سرمایه گذار
فروشندگان
تماس با ما
همکاران فروش
کارت هدیه
فرصت های شغلی
باز کردن یک حق رای دادن GNC
اطلاعات فراخوان

تماس با ما
درباره ما

نقشه سایت
میز کمک
تهران

اصفهان

شیراز

مشهد

 

کپی رایت 2024 جی ان سی ایران